Scheepsbouwloods Rotterdam


De Scheepsbouwloods is één van de markante gebouwen gelegen op het RDM terrein te Rotterdam-Heijplaat. De Scheepsbouwloods heeft een oppervlakte van circa 30.000 m2 en is volledig gerenoveerd. Uitgangspunt hierbij was, dat de oorspronkelijke karakteristieke uitstraling behouden zou blijven.Het gebouw is opgedeeld en geschikt gemaakt voor de diverse gebruikers, waaronder Franklin Offshore en het Zadkine college. Adcom heeft in opdracht van het Havenbedrijf, het ontwerp, de onderhoudsinspecties, de volledige technische uitwerking, de directievoering en het toezicht verzorgd.

Terug naar overzicht